Środek do mycia

Crete Clean PLUS+

Pielęgnacja posadzek betonowych zagęszczonych

preparatem ASHFORD FORMULA

Technologia doczyszczania pobudowlanego

 

Przed rozpoczęciem mycia na mokro należy posadzkę zamieść mopem akrylowym lub odkurzyć. Przygotowany roztwór roboczy środka CreteClean Plus with Scar Guard (1:128) wlać do zbiornika maszyny szorująco-zbierającej. Agresywne szczotki nylonowe lub czarne pady, odpowiedni docisk oraz duża ilość wody z detergentem poprawią jakość po wierzchni posadzki. Intensywne szorowanie posadzki wpłynie również korzystnie na postęp procesu zmniejszania porowatości powierzchniowej betonu. To z kolei ograniczy wnikanie zabrudzeń do betonu. W miarę intensyfikacji połysku plamy i zabrudzenia na posadz- ce będą jaśnieć i staną się mniej za ważalne.

 

 

 

Technologia mycia bieżącego

 

Po uzyskaniu połysku na posadzce agresywne szczotki nylonowe należy zastąpić szczotkami polipropylenowymi lub czerwonymi padami.

Harmonogram czynności

 

CZĘSTO szoruj posadzkę

Co najmniej 2-3 razy w tygodniu przy użyciu wody ze środkiem CreteClean Plus with Scar Guard.

 

SZYBKO usuwaj plamy

Po uzyskaniu właściwości hydrofobowych powierzchnia betonu będzie odporna na penetrację większości cieczy o niskiej lub średniej agresywności chemicznej. Niektóre plamy po cytrusach lub artykułach spożywczych mogą być trudne w usunięciu, jeżeli nie zostaną szybko zauważone i zneutralizowane.

 

OKRESOWO poleruj posadzkę

Aby podnieść połysk na posadzce można stosować polerki wysokoobrotowe z czarnym padem na uprzednio umytej i suchej powierzchni.

Sprzęt i detergenty

 

・ Maszyna szorująco-zbierająca.

・ Twarde szczotki nylonowe lub czarne pady – uzyskanie połysku i bardziej jednolitego wyglądu.

・ Szczotki polipropylenowe lub czerwone pady – regularne szorowanie po uzyskaniu połysku.

・ Alkaliczny środek myjący – CreteClean Plus with Scar Guard (produkt systemowy, zawiera krzemiany).

・ Emulgator olejowy – CreteStrip/wodastosować stężony koncentrat do usuwania plam.

・ Duża ilość wody – woda wpływa korzystnie na proces uszczelniania powierzchni.

 

 

Jak zmienia się prawidłowo utrzymana posadzka

 

Zaraz po impregnacji betonu

Efekt wzmocnienia i zabezpieczenia posadzki przed pyleniem zostanie uzyskany w przeciągu kilku dni. Posadzka będzie miała wygląd typowy dla betonu mechanicznie zatartego na gładko. Powierzchnie zatarte na ostro lub szczotkowane pozostaną matowe. Posadzka nie jest jeszcze uszczelniona. Maksymalnie przez rok będzie podatna na wnikanie cieczy, olejów i zabrudzeń. Dlatego w tym czasie należy szybko usuwać plamy z powierzchni posadzki. Natychmiast poprawi się twardość powierzchni i zmniejszy jej porowatość. Należy uważać żeby nie uszkodzić lub nie zarysować posadzki aż do uzyskania pełnej wytrzymałości betonu. Aby szybko uzyskać połysk na posadzce zaleca się jej polerowanie z użyciem wysokoobrotowej polerki (2000 – 3500 obr./min.) i czarnego padu. Alternatywnie posadzkę można intensywnie szorować twardymi szczotkami nylonowymi i myć dużą ilością wody.

 

6 miesięcy od impregnacji betonu

Na posadzkach zatartych na gładko pojawi się połysk pod warunkiem zastosowania standardowego programu utrzymania czystości.

 

12 miesięcy od impregnacji betonu

Twarda jak skorupa powierzchnia betonu. Posadzka będzie odporna na penetrację większości cieczy o niskiej lub średniej agresywności chemicznej.

 

Technologia bieżącego mycia betonu

 

Do mycia posadzek mechanicznie polerowanych i zagęszczonych preparatem ASHFORD FORMULA należy używać czerwonych lub białych padów. W celu utrzymania połysku na betonie zaleca się okresowe polerowanie wysokoobrotowe (2000-3500 obr./min.) z odpowiednio dobranym dimentowym padem.

Do pobrania:

KONTAKT

Przedstawiciel w Polsce

 

Fibre System sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

Tel. +48 22 381 72 31

www.fibre.pl

Producent

 

Curecrete Chemical Company Inc.

1203 W. Sprjng Creek Place

Springville, Utah 84663, USA

 

www.ashfordformula.com

www.retroplate.com

all right reserved 2015  Projekt i wykonanie Korundi